FARO Mätarm

FARO mätarm med mjukvara Aberlink 3D. Användbart när det är svårt att mäta med konventionella mätmetoder.