SolidCAM

Vi har möjlighet till CAM-beredning i ett flertal fräsmaskiner.
Till det använder vi SolidWorks/SolidCAM.

Det finns ett antal möjligheter att importera olika ritningsfiler och solidfiler som till exempel .step

www.solidcam.com