SPÅRSTICKNINGSMASKIN: CABE

Styrd maskin med möjlighet att bredda spår samt att köra multipla spår i samma detalj.

Max detaljstorlek är en diameter på 500mm och en höjp på 600mm