KARUSELLSVARV: KR1600

Styrsystem Fagor 8060

Spindelvarvtal 320rpm

Spindeleffekt 44KW

Chuckdiameter 1200mm

Max svarvdiameter 1600mm

Max detaljhöjd 1100mm