Maskinpark

Vi sätter kunden i centrum.

är en av få leverantörerna på den svenska marknaden då det gäller hening. Precisionsarbete ställer höga krav på maskinutrustning och produktionsteam.
Alla produkter genomgår av oss noggrann kontroll före leverans. En garanti för såväl kunden som för oss själva.

Flexibilitet i kombination med yrkesskicklighet utgör grunden i vår produktion.